پرده های قرمز در باد تکان می خورند!

تمام روز برف باریده، می گویند ١٨ سال است که لندن چنین برفی نداشته!

و من یاد اولین شعری افتاده ام که حفظ کردم، چقدر گاهی اوقات این حافظه بلند مدت به درد می خورد!!!

                                                                 ***

برف می بارد
 برف می بارد به روی خار و خاراسنگ
کوهها خاموش
 دره ها دلتنگ
 راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ
بر نمی شد گر ز بام کلبه ها دودی
یا که سوسوی چراغی گر پیامی مان نمی آورد
 رد پا ها گر نمی افتاد روی جاده های لغزان
ما چه می کردیم در کولاک دل آشفته دمسرد ؟
                                                             ***

ما چه می‌کنیم در کولاک دل آشفته دم سرد؟

/ 3 نظر / 12 بازدید
سميه

برف مي‌باريد و ما خاموش فارغ از تشويش نرم نرمك راه مي‌رفتيم كوچه باغ ساكتي در پيش هر به گامي چندلگويي در مسير ما چراغي بود زاد سروي را به پيشاني با فروغي غالبا افسرده و كم‌رنگ گمشده در ظلمت اين برف كجبار زمستاني برف مي‌باريد و ما آرام گاه تنها، گاه با هم راه مي‌رفتيم... هواي اينجا هم برفيه عزيزكم...

آزاده

امروز 16 بهمن جردن حسابی برف میاد :)

BEN

بالاخره اومد